ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ АВТОМАТИЧНИМИ КАМЕРАМИ СХОВУ

1. ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ
1.1. Камера схову або Комірка – окреме місце в Комплексі автоматичних камер схову, куди Користувач може розмістити своє майно.
1.2. Комплекс – комплекс автоматичних Камер схову разом з інформаційно-інтерактивною системою з сенсорним екраном, що розташовується на 0-му поверсі ТРЦ «Gulliver», та може використовуватися Користувачем для збереження Майна.
1.3. Майно – будь-яка річ, що розміщується Користувачем у Камері схову. 
1.4. Строк користування – строк, протягом якого Користувач використовує Камеру схову. Обирається на розсуд Користувача з урахуванням Часу роботи, але при цьому не може перевищувати 5 (П’яти) годин поспіль.
1.5. ТРЦ «Gulliver» – Торгово-розважальний центр «Gulliver», що розташовується за адресою: м. Київ, пл. Спортивна 1-А. 
1.6. Час роботи – час роботи комплексу автоматичних камер схову (години приймання та видачі майна), що співпадає з графіком роботи ТРЦ «Gulliver», а саме: щодня з 10.00 до 22.00, з урахуванням змін, що можуть вноситися адміністрацією ТРЦ «Gulliver».  
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором ТРИ О надає Користувачу Камеру схову в тимчасове безоплатне користування Користувача, а Користувач приймає таку Камеру схову і використовує її виключно для тимчасового зберігання свого Майна.
1.2. ТРИ О не несе відповідальності за збереженість майна у Камері схову. Відповідно до цілей цього Договору ТРИ О лише надає Користувачу можливість використовувати Комплекс та Камери схову. При цьому, під час зберігання Майна у Комплексі, Користувач продовжує нести всі ризики, пов’язані з Майном, в тому числі ризик випадкового знищення або пошкодження Майна. 
1.3. Користувач гарантує, що Майно, яке зберігається у Комплексі, належить йому на законних підставах та/або він  має законне право розпоряджатися таким Майном. Майно не перебуває під обтяженням, заставою, арештом, щодо нього відсутні права третіх осіб, воно не перебуває у розшуку. Передача Майна на зберігання за цим Договором не порушує права третіх осіб.
1.4. Користувач самостійно або через уповноважених ним осіб здійснює передачу та отримання Майна з Камери схову.
1.5. Всі повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша документація та кореспонденція за цим Договором може направлятися Сторонами одна одній службою кур’єрської доставки або поштовим відправленням на адресу ТРИ О, зазначену у ст. 9 цього Договору.
1.6. Інформацію щодо роботи Комплексу а також іншу комунікацію з Користувачем, у разі потреби, здійснює адміністрація ТРЦ «Gulliver», що розташовується на інформаційній стійці 1-го поверху ТРЦ «Gulliver». Засоби для зв’язку з адміністрацією ТРЦ «Gulliver наведені нижче:
тел.: +38 (099) 555-55-09
3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ КОРИСТУВАННЯ АВТОМАТИЧНИМИ КАМЕРАМИ СХОВУ
2.1. Порядок користування Комплексом
2.1.1. Користуючись сенсорним екраном Комплексу та виконуючи вказівки Комплексу, Користувач обирає Строк користування і номер Комірки серед тих, які є вільними у відповідний момент, співвідносячи, при цьому, розміри Комірки і габарити Майна.
2.1.2. Користувач встановлює Строк користування, який не може перевищувати 5 (П’яти) годин поспіль, а також тривати після закінчення Часу роботи Комплексу.
2.1.3. Користувач задає особистий пін-код, який рекомендується не передавати третім особам (за винятком коли Користувач доручає третій особі забрати своє Майно).
2.1.4. Після відкриття Комірки, Користувач розміщує у ній своє майно та зачиняє її.
2.1.5. До спливу встановленого Строку користування, Користувач за допомогою сенсорного екрану Комплексу вводить номер Комірки і особистий пін-код. 
2.1.6. Після введення коректних даних, Комплекс відкриває Комірку, Користувач забирає своє Майно і зачиняє Комірку.
2.1.7. У випадку якщо Користувач прострочив встановлений Строк користування і завчасно не забрав своє Майно з Камери схову, ТРИ О має право самостійно відкрити Камеру схову і примусово вилучити Майно.
2.1.8. Щодня по закінченню Часу роботи Комплексу, ТРИ О примусово вилучає Майно, яке Користувачі не забрали з Комірок. 
2.2. Речі, які забороняється зберігати в Комплексі:
2.2.1. Грошові кошти, цінні папери, коштовності, вироби з дорогоцінних металів, каміння та інші цінні речі;
2.2.2. Документи, посвідчення особи тощо;
2.2.3. Тварини, птахи, плазуни, рослини;
2.2.4. Озброєння, боєприпаси, вибухові речовини, порох, будь-яке паливо, а також спеціальні матеріали і спеціальне обладнання для їх виробництва;
2.2.5. Отруйні та радіоактивні речовини; 
2.2.6. Отрути і наркотичні речовини;
2.2.7. Легкозаймисті рідини та летючі речовини; 
2.2.8. Речовини, що здатні виділяти різкий запах;
2.2.9. Будь-які предмети та майно, заборонені до обігу на території України;
2.2.10. Інші речовини, які здатні спричинити шкідливий вплив на організм людини та навколишнє середовище та/або можуть завдати шкоду ТРИ О, фізичним особам, пошкодити Комірку та/або Комплекс;
2.3. Порядок примусового відкриття Комірок та/або вилучення з них Майна 
2.3.1. ТРИ О має право примусово відкрити Комірку та/або вилучити з неї Майно без присутності Користувача у наступних випадках:
2.3.1.1. Користувач прострочив Строк користування Камерою схову і не забрав Майно до спливу Строку користування;
2.3.1.2. Після закінчення Часу роботи Комплексу;
2.3.1.3. У разі необхідності проведення термінового ремонту Комплексу;
2.3.1.4. У випадку повідомлення про загрозу мінування або терористичної атаки для проведення огляду Майна. 
2.3.2. Майно, що було вилучене в примусовому порядку описується та передається на зберігання адміністрації ТРЦ «Gulliver» на строк, що становить 30 (Тридцять) днів. (надалі – «Строк зберігання»),
2.3.3. Користувач може повернути своє Майно протягом Строку зберігання, звернувшись до адміністрації ТРЦ «Gulliver» (розташовується на інфостійці на 1-му поверсі ТРЦ «Gulliver») та підтвердивши приналежність Майна Користувачу. Для цієї цілі ТРИ О може проводити опитування Користувача і використовувати записи з камер спостереження ТРЦ «Gulliver».
2.3.4. Якщо Користувач не звертається за поверненням Майна протягом Строку зберігання, право власності на це Майно переходить до ТРИ О і ТРИ О розпоряджається ним на власний розсуд. При цьому Користувач не має права претендувати на будь-яку компенсацію. Вважається, що своїми діями Користувач таким чином добровільно відмовився від Майна і передав право власності на нього ТРИ О.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТРИ О
2.1. ТРИ О зобов'язане:
2.1.1. Надати Користувачу Комплекс у стані, який забезпечуватиме його експлуатацію;
2.1.2. Зберігати Майно протягом 30 (Тридцяти) днів з моменту його примусового вилучення з Камери схову;
2.1.3. Надавати інформаційну і технічну підтримку Користувачу щодо роботи Комплексу.
2.2.        ТРИ О має право:
2.2.1. Відмовити у наданні Камери схову для користування у випадках:
2.2.1.1. відсутності вільних Комірок у Комплексі;
2.2.1.2. невідповідності властивостей і розмірів Майна технічним характеристикам Комірок;
2.2.1.3. якщо це Майно заборонено зберігати у Камері схову відповідно до пункту 2.2. цього Договору.
2.2.2. Припиняти і призупиняти роботу Комплексу на власний розсуд без попередження Користувача;
2.2.3. Проводити самостійне відкриття Камер схову, оглядати та примусово вилучати Майно у випадках, передбачених пунктом 2.3.1 цього Договору;
2.2.4. Розпоряджатися Майном на власний розсуд у випадках, передбачених цих Договором;
2.2.5. Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку;
2.2.6. На власний розсуд встановлювати належність доказів, наданих особою, що представляється Користувачем,  у разі необхідності доведення права власності на Майно, що міститься у Камері схову або було примусово вилучено з неї.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
3.1.      Користувач зобов'язаний:
3.1.1. Здійснювати належну експлуатацію Комплексу та дотримуватися умов цього Договору, в т.ч. встановленого цим Договором Строку користування Камерою схову;
3.1.2. Не поміщати у Камеру схову Майно, що не відповідає розмірам обраної Камери схову або є забороненим згідно з цим Договором;
3.1.3. Своєчасно забирати своє Майно з Камери схову;
3.1.4. Зберігати Майно не довше 5 годин поспіль і не пізніше Часу роботи; 
3.2.      Користувач має право:
3.2.1. Використовувати Камери схову для зберігання свого Майна, окрім того, що зазначається у пункті 2.2. цього Договору;
3.2.2. Використовувати декілька Камер схову одночасно;
3.2.3. Звертатися до адміністрації ТРЦ «Gulliver» задля отримання додаткової інформації або у разі виникнення труднощів під час користування Комплексом;
3.2.4. Повідомляти адміністрацію ТРЦ «Gulliver» про наявність неполадок у роботі Комплексу або його ушкоджень.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. ТРИ О не несе відповідальності за збереження і цілісність Майна протягом Строку користування, а також протягом Строку зберігання, який починає свій перебіг після примусового вилучення Майна з Камери схову згідно з цим Договором. 
5.2. Користувач несе відповідальність у випадку пошкодження Комплексу або його частини та здійснення експлуатації Комплексу таким чином, що не відповідає умовам цього Договору. В тому числі, Користувач відшкодовує збитки, завдані ТРИ О такими діями Користувача.
5.3. У разі порушення Користувачем пункту 1.3. цього Договору, Користувач відшкодовує завдані таким чином збитки ТРИ О, в тому числі збитки, які виникають внаслідок висунення претензій з боку третіх осіб та діяльності правоохоронних, судових, виконавчих органів та інших органів та/або установ.
5.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, терористичні акти або їх загроза, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, рішення та дії органів державної влади, перебої у роботі електромереж, водопостачання та тепломереж, пожежі та затоплення на території ТРЦ «Gulliver та інші дії, які не залежать від волі Сторін. 
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.